Ekonomisk Bakgrund

Statistik & fakta som förklarar börskraschen.

→ Hoppa till denna del.

Håll Dig Uppdaterad om Viruset

Följ ej nyheterna, gör detta istället.

→ Hoppa till denna del.

Investeringstips för Kristider

Vad du kan göra nu och resten av 2020.

→ Hoppa till denna del.

Åtgärderna som vidtas för att begränsa coronavirusets spridning har redan fått stora negativa ekonomiska konsekvenser.

Utvecklingen framöver beror mer på politiska beslut än själva sjukdomen nCovid-19.

Notera de rekommenderade resurserna nedan för att följa virusets spridning, vilken utgör en viktig faktor för till exempel beslut om karantän och maximal storlek på folksamlingar. 

Observera att det inte är coronaviruset som är det “riktiga” problemet (sett till börsen och ekonomin). Åtgärderna för att begränsa sjukdomens spridning är katalysatorn, men den underliggande situationen har varit instabil under en längre tid.

Följande faktorer kan förklara varför börsen plötsligt föll rekordsnabbt:

 • Del 1: Ohållbart hög skuldsättning – långt högre än 2008
 • Del 2: Låga räntor & Penningtryckande
 • Del 3: Återköp av aktier för kortsiktigt lånade pengar
 • Del 4: Höga börsvärden jämfört med BNP (Warren Buffetts favoritindikator)
 • Del 5: Höga värderingar (mätt i cykliskt justerade P/E-tal och P/S-tal)

Del 1: Ohållbart hög skuldsättning 

Skulderna i hela världen har ökat i rasande fart sedan finanskrisen 2008.

USD utgör än så länge världens reservvaluta, och därför använder vi främst data från USA

Här kan du se en total översikt över USAs skuldsituation.

Källa: https://www.usdebtclock.org/

 

Eftersom Sveriges börs (OMX) tenderar att följa USAs utveckling, räcker det därför långt att studera den amerikanska börsen.

Här kan du se en sammanfattning av USAs statsskuld mellan åren 2007-2008 och sedan 2019-2020.

 

Förklaring av dessa siffror: (1) angivna i Miljarder dollar. (2) Skuldsättning i förhållande till BNP. Siffrorna ges i amerikansk standard så 9,008 betyder lite mer än nio tusen.

Som fortsättning på detta…..

Del 2: Låga räntor och penningtryckande

Sedan finanskrisen 2008 har centralbankerna hållit räntorna rekordlåga.

I flera länder har både styrräntor och obligationer handlats med minusräntor.

Det har även tryckts enormt mycket pengar, genom så kallade “kvantitativa lättnader”.

Detta har lett till främst två saker: att stora lån har tagits utan tanken att behöva betala tillbaka dem och att kapital som annars hade jagat obligationer eller alternativa investeringar har flockats till aktier. Bain & Co skrev i sin rapport nyligen, för året 2019, att den publika aktiemarknaden nästan varit lika bra som PE (Private Equity) sista 10 åren. Det har aldrig hänt förut.

Så de sista 10 åren har varit väldigt gynnsamma för aktiemarknaden, tack vare penningtryckandet, låg ränta och den ökande skuldsättningen.

Vad är läget nu, avseende börskraschen sedan Coronaviruset trädde in i bilden?
 

En uppdatering för någon dag sedan (uppdaterat den 19 mars 2020) om Federal Reserve (USAs Centralbank) ger oss detta:

 1. Fed har minskat räntan
 2. Fed ökar mängden “Quantitative Easing” (trycka pengar för att köpa obligationer)
 3. Fed tillhandahåller billiga lån till storbanker (till räntan 0,25%)
 4. Fed har infört fyra nya verktyg: Swap Lines, Commercial Paper Facility, Primary Dealer Facility, Money Market Facility.

Dessa åtgärder syftar främst till att stödja de största företagen/bankerna som är “too big too fail” för att undvika en okontrollerad systemkris.

Det återstår att se huruvida detta kommer hjälpa mindre företag och gemene man.

Del 3: Återköp av aktier

Penningtryckande och de låga räntorna under de senaste 10 åren har utnyttjats av börsnoterade företag som velat stödja sina aktiekurser.

De har gjort detta genom att ge ut företagsobligationer (lån). Sedan har de använt sig av dessa pengar för att köpa tillbaka sina aktier, vilket medfört högre aktiekurser.

Detta har har resulterat i två saker: att många stora bolag har återköpt sina aktier till ett för dyrt pris, och nu när aktiekurserna faller under nivån vid återköpet är pengarna till viss del bortslösade, men skulderna är kvar och måste regelbundet återfinansieras när de löper ut.

Det blir allt svårare att hålla spelet igång när det är svårt att ta in nytt kapital både på aktiemarknaden och inte minst på företagsobligationsmarknaden.

Del 4: Warren Buffetts favoritindikator, Wilshire 5000 dividerat med BNP, stod högt

Detta innebär att börsbolagen tillsammans är värderade till 1,8 gånger hela landets årsproduktion av varor och tjänster.
 
Det är ungefär dubbelt så hög värdering som genomsnittet de senaste 25 åren. 
 
Källa: Saint Louis Federal Reserve
https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=qLC
 
Men vet du vad som är ännu mer extremt?
 
Att Wilshire 5000 innehåller alla de 5000 största bolagen på USAs börs, varav de 30 största bolagen (Down Jones Industrial Average) står för cirka 50% av börsbolagens totala market cap. (Market cap = marknadsvärde).
 
Detta kan förklara varför Warren Buffett de senaste åren byggt upp en allt större kassa i sitt företag Berkshire Hathaway. Mer än 140 miljarder dollar i nuläget.
 

Del 5: Höga P/E-tal

Standard and Poors 500, som är det viktigaste börsindexet i USA och världen, hade en MAPE-värdering strax innan mars som var cirka 3 gånger så hög som det historiska snittet.

MAPE-talet (cykliskt justerat Price / Earnings) innebär aktiekursen delat på senaste fyra kvartalens vinst (justerat för att ta hänsyn till fluktuationer över en tioårscykel).

Hur mycket kan börsen falla?

Det går inte att göra den sortens prognoser med någon precision, men kaskadeffekterna den nuvarande inbromsningen kommer ha på ekonomin kan mycket väl bli större än krisen 2008.

Obalanserna i form av skulder och höga värderingar är större än då, och coronakrisen utgör en värre störning än Lehmans konkurs gjorde 2008.

Ett tips är att planera in tid i kalendern för att läsa företagens kvartalsrapporter i april och juli, för det är då man kommer att se de tydliga effekterna av minskad ekonomisk aktivitet.

Om kvartalsrapporterna visar sig svaga (långt under förväntningar) kan börsen snabbt falla ytterligare till exempel 20%.

___________________

Med denna bakgrund som förklaring, hoppas vi att du har en grundligare förståelse varför börsen kraschat.

Just nu är situationen väldigt osäker.

Detta ställer krav på att du tar eget ansvar för att läsa på om coronavirusets spridning, och dessutom analysererar informationen och dess implikationer för världsekonomin.

Istället för att slaviskt följa nyhetsbruset kan du använda dig av dessa 3 enkla resurser för att hålla dig uppdaterad om smittans spridning.

Det är mer tidseffektivt.

På Our World in Data kan du se hur många som smittats av Coronaviruset per dag, hur många som dött, sett till världens befolkning och även uppdelat per land. På 5 minuter per dag (exempelvis på morgonen eller efter jobbet) kan du kolla sidan och se hur viruset sprider sig och om dess utveckling fortsätter vara exponentiell, eller avtar med tiden.

Här finner du deras hemsida: https://ourworldindata.org/coronavirus

På World Health Organisation kan du följa den senaste statistiken och andra informationsresurser.

Här finner du deras hemsida: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Det är mindre effektivt än de två ovanstående tipsen och resurserna, men ändå ofta mer informativt än att följa med i massmedia

Om du är en av de som inte hade kapital investerat på börsen under krisen — grattis. Din inaktivitet betalar sig nu.

Om du är en av de som sålde i tid — grattis. Du har antagligen bättre magkänsla för börsen än de flesta. Eller…. så förstod du kanske om den ekonomiska bakgrunden.

Här kan du läsa våra tips om att investera under kristider. Observera att vi aldrig ger några rekommendationer att köpa eller sälja finansiella instrument eller andra tillgångar. Gör alltid din egen analys och kom ihåg du kan förlora hela eller delar av ditt kapital när du köper riskfyllda tillgångar.

Del 1: Sikta på ett års levnadskostnader

Såhär kan det se ut till exempel.

Exempel 1: Du har besparingar, men ingen lön.

 • Månatlig levnadskostnad: 10 000 kr. Årlig levnadskostnad: 120 000 kr
 • Månatlig levnadskostnad: 20 000 kr. Årlig levnadskostnad 240 000 kr.
 • Månatlig levnadskostnad: 30 000 kr. Årlig levnadskostnad: 360 000 kr.

Exempel 2: Du har inga besparingar, men en stadig lön:

 • Skär ned på dina kostnader, särskilt fasta kostnader.
 • Öka din sparkvot.
 • Jobba hårdare, om du kan.
 • Spara ihop till minst 6 månaders levnadskostnader. Helst 12 månader.

Det är lätt att bli girig nu, men var försiktig kompis!

Lägg inte in pengar du inte har råd att förlora.

Del 2: Du har besparingar och vill investera på börsen

Om du varit aktiv inom aktiemarknaden under de senaste åren, har det som bekant varit bäst att köpa kvalitativa tillväxtsaktier. (“Growth/GARP”)

Innebörden av detta är att förmågan att bedöma branscher och bolags underliggande dynamik har premierats.

I fallet av en fortsatt nedgång, börskrasch, eller recession kommer det ändras. Då blir det istället gammal hederlig Fundamental Analys (“value investing”) som premieras.

Här är en förenklad metod du kan använda dig av under 2020, även om du inte har tidigare erfarenhet av fundamental analys.

 1. Lägg regelbundet en timme eller så mycket tid du kan varje dag på att hitta intressanta bolag. Börja brett med många alternativ (om du ej har idéer kan du skumma aktieforum eller dylikt) och skär sedan ned det till de mest intressanta. (En idé kan vara att leta efter företag som gått ned mest, eller som du tror kommer fortsätta gå ned mest, och förhoppningsvis sedan gå upp mest när den ekonomiska situationen stabiliserar sig – givet att deras problem ej är olösbara). När det nu blir. 
 2. Jämför branschlikar.  Använd dig av screener som te.x Börsdata, Finviz, Avanza eller Yahoo för att hitta relativa värderingar (P/E, P/S, P/B, Direktavkastning….) 
 3. Förhoppningsvis står vissa kandidater ut som klart billigare/bättre än sina branschlikar. Efter ett tag borde du ha ett gäng företag som är intressanta.
 4. Sätt dem på en bevakningslista och läs på mer om dem. Följ upp varje vecka eller månad eller hur frekvent du är bekväm med.
 5. Portföljallokering. Överväg hur säker du är på att du bedömt aktierna korrekt. Tänk focused investing (1-10st innehav du förstår) vs. diversifierat deep value som minimerar nedsidan (10-100 innehav med 1-10% per position i enskild aktie).
 6. Slutligen: Inköp. Eftersom det är svårt och osannolikt att pricka en botten, kan du göra 5-20 separata köp (5-20% per tillfälle av din totala kassa) över en bestämd tidsperiod (säg, 6-12 mån) i samband med marknadens utveckling. På så sätt bör du få ett hyfsat ingångspris.
Övriga riktlinjer:
 • Vänta till en positiv långvarig trend uppåt, om du vill ta det säkra före det osäkra.
 • Det kommer finnas många bra köplägen framöver. Var tålmodig och köp ej första bästa.
 • Om du har koll och självförtroende, välj dina lägen och var aggressiv. 
 • Köp hellre fundamentalt billiga aktier (“deep value”) än högutdelare och/eller cykliska aktier. Det är mindre riskabelt och antagligen mer lönsamt, givet en recession.
 • Företag ska gärna ha stor kassa och låg skuld.
 • Vid April-Juli när börsbolag släpper Q1-rapporterna får vi en mycket bättre uppfattning om hur den reella ekonomin påverkats av Coronaviruset.

Del 3: Du vill undvika att din köpkraft förstörs av inflation

Om den finansiella situationen fortsätter att urarta (vilket mycket talar för) kan det vara en god idé att äga andra sorters tillgångar än aktier. Aktier har just haft sina 10 bästa år någonsin, relativt andra tillgångsklasser. Vid en recession kommer det mönstret att brytas.

Satsa då på råvaror (olja, jordbruksprodukter, industrimetaller), ädelmetaller (guld, silver, palladium, platina), eller kryptovalutor (som Bitcoin och Ether).

Observera att alla investeringar rymmer risk och komplexitet. Det är inte enkelt, då skulle alla vara miljonärer.

Detta är ett mångfacetterat ämne som vi får skriva mer om framöver.

För mer information kan du gå med här:

Det handlar om 1-5 utskick, i samband med hur den ekonomiska situationen utvecklar sig. T.ex uppdatering av statistik, scenarioanalys, fler resurser, och investeringstips* under kristid.

*Disclaimer: Denna hemsida är endast för informationssyften. Inget du läser ska tolkas som medicinska råd eller finansiella rekommendationer. Lyssna på experterna och ta ansvar för dina egna handlingar. Gör din egen analys och konsultera en certifierad rådgivare innan du fattar investeringsbeslut. Sidans ägare skall ej hållas ansvarig för förluster relaterade till dina finansiella transaktioner. Och stanna hemma om du är smittad.